Seguretat industrial a Tutichip: formem als treballadors en Extinció d’Incendis i en SVB i utilització del DEA.

Cardiosos ha realitzat unes pràctiques operatives a l'empresa Tutichip per comprovar l'assoliment dels coneixements que s'han donat a la majoria del personal, en els diferents cursos formatius duts a terme en dates anteriors, en SVB i ús de desfibril·lador, Primers auxilis i extinció d'incendis bàsic.

equipos primera intervencion

Tutichip es una empresa que es dedica a la producció de snacks fregits d'alta qualitat. Els seus punts forts són la capacitat productiva, la seguretat alimentària, la innovació, la flexibilitat i la sostenibilitat entre altres.

 practiques extinció d'incendis en industria

L'objectiu d'aquestes pràctiques és comprovar l'aptitud dels treballadors envers les diferents tipologies d’emergències en les que es poden trobar  i detectar possibles mancances en seguretat. Alguns d'aquests treballadors formen part dels equips de PRIMERA INTERVENCIÓ de l'empresa.

Les pràctiques s'han plantejat amb un número reduït d’assistents, 4 o 5 persones, per veure els diferents rols que poden agafar quan el personal present és mínim. Cada pràctica ha tingut un objectiu específic i particularitats diferents per resoldre. Els instructors/observadors han vetllat per un òptim resultat de la mateixa.

 

Descripció de les pràctiques:

Abans de començar la formació s’ha fet un recorregut per tota l’empresa amb l’objectiu de localitzar on es troben tots els elements de seguretat i extinció com extintors, BIES, polsador d’emergències, EPIS de seguretat, DEA, portes de seguretat, equips de respiració...
El grup s’ha dividit en dos, un fent pràctiques de primera intervenció i l’altre fent pràctiques recordatòries de primers auxilis, SVB (suport vital bàsic) i ús de DEA.

A cada una de les pràctiques s’ha intentat reconstruir un escenari el més semblant a la realitat.

Els objectius específics de cada exercici han sigut:
n.1: pràctica i extinció fregidora i avís als sistemes d’emergències
n.2: pràctica i extinció del forn/torradora i avís als sistemes d’emergències
n.3: pràctica i extinció simultània d’una fregidora i d’un forn amb l’afegit de que  un treballador desapareix i pateix un ACR

En aquestes pràctiques s’ha treballat amb materials i elements que simulen components reals de l’entorn inclús quan ha estat possible s’ha fet als llocs reals on es desenvolupa l’activitat quotidiana dels empleats.
Els exercicis s’han repetit més d’una vegada i a la primera no s’ha donat cap directiva per avaluar el grau de confiança i coneixement de cada persona i per veure si la situació es resolia correctament.

 Per fer front a l’emergència els equips de primera intervenció tenien al seu abast:
- material EPIS: guants i ulleres
- extintors d’aigua (simulen els de pols química i d’acetat potàssic)
- polsador per si el foc es feia gran i incontrolable
- escales
- telèfon per trucar al 112

Material per simular experiències reals:
- fregidores plenes d’aigua simulant oli cremant
- forn simulant un incendi
- màquines de fum
- BIE de paret (boca d’incendi equipada)

maleta epis abierta ejemplo productos

Un cop acabades les pràctiques s’ha fet un retorn d’experiències entre els treballadors i els dos instructors (bombers professionals) que han supervisat tots els processos per analitzar els punts febles de les accions i aclarir qualsevol mena de dubte.

practiques svb us DEA

Amb el tancament de les pràctiques a Tutichip, es completa un cicle de gairebé sis mesos de formacions integrals en primers auxilis, suport vital bàsic, ús de desfibril·lador i extinció d'incendis.
Aquest compromís de capacitació dels empleats en seguretat per part de l'empresa és un testimoni de la seva dedicació al benestar dels empleats i a la creació d'un entorn laboral segur i preparat per a qualsevol eventualitat.
La inversió en aquests cursos potencia el coneixement i les habilitats dels empleats, demostra la responsabilitat de Tutichip amb la seguretat i el benestar del seu equip humà.