Cardioprotecció

Els DEA (Desfibril·ladors Externs Automàtics) són aparells capaços de detectar eficaçment les arítmies causants de la mort sobtada i apliquen una descàrrega elèctrica quan és necessari, permetent restablir la funció normal del cor.

Cada minut de demora redueix un 10% la supervivència de la persona: les maniobres de reanimació (SVB+DEA) i disposar d’un DEA és essencial. Els DEA són segurs i fiables, no s’equivoquen mai. Són fàcils d’utilitzar, no fan mal i poden salvar la vida. Per aconseguir-ho no cal ser un professional sanitari, amb una formació bàsica tu també pots realitzar aquestes senzilles accions.

Quins serveis oferim?