Què és l'ECMO i en quines afeccions es poden fer servir?

ecmo cardiosos comprar dea samaritan desfibriladorÉs una tècnica per bombar la sang del cos a una màquina de circulació extracorpòria que elimina el diòxid de carboni i torna la sang rica en oxigen als teixits del cos. El seu nom complet és Oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO per les sigles en anglès).

Es pot fer servir per ajudar les persones que estan molt malaltes amb afeccions cardíaques o pulmonars o que estan esperant un trasplantament de cor, o recuperant-se d'un. L'oxigenació per membrana extracorpòria no tracta ni guareix les malalties, però pot ajudar quan el cos temporàriament no pot proveir els teixits amb prou oxigen.

- Afeccions cardíaques en què es pot utilitzar ECMO.
- Atac cardíac (infart agut de miocardi)
- Malaltia del múscul cardíac (miocardiopatia descompensada)
- Inflamació del múscul cardíac (miocarditis)
- Reacció a una infecció, que podria posar en risc la vida (septicèmia)
- Temperatura corporal baixa (hipotèrmia greu)
- Complicacions després d'un trasplantament
- Xoc causat perquè el cor no bomba suficient sang (xoc cardiogènic)

T'interessa: 6 hores amb el cor aturat i la tècnica ECMO

Riscos de la tècnica ECMO

Els riscos més comuns que poden passar amb la tècnica ECMO inclouen: sagnat, coàguls sanguinis (tromboembòlia), trastorns de la coagulació sanguínia (coagulopatia), infecció, pèrdua de sang en mans, peus, o cames (isquèmia en extremitats), convulsions i accident cerebrovascular (part del cervell es fa malbé per pèrdua de sang o per un got sanguini que es trenca)