Cardiosos, empresa col·laboradora de la Federació Catalana de Futbol

Barcelona, 12/01/2015

La Federació Catalana de Futbol dóna el vist i plau a Cardiosos perquè tols els clubs de futbol que ho requereixin puguin escollir l'empresa per tal de cardioprotegir i formar en Primers Auxilis, Suport Vital Bàsic i utilització de DEA a tot el personal esportiu i tècnic. L'objectiu final és aconseguir cardioprotegir tots els equips catalans amb la formació del personal i la instal·lació de desfibril·ladors externs semiautomàtics (DEA) en els diferents recintes esportius, i d'aquesta manera garantir davant d'una incidència una actuació amb la màxima eficiència.

Cardiosos proposa un pla formatiu de 4 anys, mitjançant el qual es formarà els directius, entrenadors, delegats, pares... Que ho creguin convenient; i a més a més, es realitzaran els reciclatges corresponents any rere any de manera continuada.

Cardiosos és empresa líder en el sector de la formació i de la salut amb la voluntat d'aportar la millor tecnologia i equips humans, ja que compta amb un equip expert de formadors acreditats pel Consell Català de Ressuscitació (CCR) i per la DGPRS del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Per més informació: Cardioproteccio_clubs.pdf o contacta directament

Imatge: Col·laboració del Grup Aquasos a  la penúltima edició de la Copa Catalunya