Cardioprotecció - Lots ACM

cardiosos acm ok 

Compra i serveis associats

• Lot 1 - Subministrament de DEA sense instal·lació (DEA mòbil)

• Lot 2 - Submnistrament de DEA amb instal·lació (DEA amb vitrina)

Arrendament i serveis associats (4 anys)

• Lot 3 - Arrendament de DEA sense instal·lació (DEA mòbil)

• Lot 4 - Arrendament de DEA amb instal·lació (DEA amb vitrina)

Manteniment (4 anys)

• Lot 5 - Servei manteniment DEA (presencial o distància de marques pròpies i alienes)

 pdf sensor
 
 
boton contacteu

 


Lot 1 - subministrament de DEA sense instal·lació (DEA mòbil)

lot 1

 

pdf sensor
 
 
boton contacteu

 


Lot 2 - Submnistrament de DEA amb instal·lació (DEA amb vitrina)

lot 2

 

pdf sensor
 
 
boton contacteu

Lot 3 - Arrendament de DEA sense instal·lació (DEA mòbil)

lot 3

 

pdf sensor
 
 
boton contacteu

Lot 4 - Arrendament de DEA amb instal·lació (DEA amb vitrina)

lot 4

 

pdf sensor
 
 
boton contacteu

Lot 5 - Servei manteniment DEA (presencial o distància de marques pròpies i alienes)

lot 5

 

pdf sensor
 
 
 
boton contacteu
 
 
 
 
imatge anexo 1