CardioSOS

El dissabte 1 de juny, hem participat en la primera edició de la Fira de Salut d'Igualada, celebrada al Centre Cívic Nord.

cardiosos practicasa reanimacio cardiopulmonarAquest esdeveniment, enfocat a donar a conèixer les iniciatives comunitàries de salut a Igualada, ha ofert una plataforma ideal perquè poguéssim compartir la nostra experiència i coneixements en suport vital bàsic i l'ús de desfibril·lador.

Durant la fira s'han organitzat pràctiques obertes per a tots els visitants interessats a aprendre tècniques de primers auxilis essencials per intervenir en casos d'atur cardíac. Aquestes sessions de capacitació inclouen demostracions i exercicis pràctics sobre com actuar en cas d'emergència (7 passos per salvar una vida), reanimació cardiopulmonar (RCP) i com utilitzar desfibril·ladors externs automàtics (DEA).

La nostra iniciativa ha permès als participants adquirir habilitats vitals per salvar vides i ha contribuït a augmentar la consciència sobre la importància d'estar preparats per a emergències mèdiques a la comunitat.

A la fira s'ha promogut especialment la "prescripció social" (o recomanació d'actius) com a alternativa a la medicalització dels malestars de la vida quotidiana.

Aquesta eina és el mecanisme mitjançant el qual un professional de la salut i el pacient identifiquen junts una o diverses activitats socials que puguin millorar la seva salut i benestar. Aquesta pràctica es basa en la evidència que viure en societat i mantenir relacions interpersonals millora l'estat d'ànim, la qualitat de vida i redueix els símptomes d'ansietat i depressió lleu. Incrementant l'autoestima, l'autoeficàcia i millorant la confiança i l'estat d'ànim general.

Aquesta primera edició de la Fira de Salut d'Igualada ha reunit diverses organitzacions públiques i privades compromeses amb la promoció de la salut i el benestar a la zona.

Estem orgullosos d'haver fet part d'aquest esdeveniment local, aportant els nostres coneixements com a especialistes en tècniques de primers auxilis i suport vital bàsic.

cardiosos-fira-igualada.jpgcardiosos-practicasa-reanimacio-cardiopulmonar.jpgfira-igualada-formacio-svb-us-dea.jpgpreparacio-curs-soport-vital-basic.jpg

“El Viatge de Cardiosos Global Protection”

L’any 2014, professionals del món de les emergències, van decidir associar-se per fer front a la carència d’espais cardioprotegits i formació en ressuscitació cardiopulmonar que existia a Catalunya i Espanya amb respecte als altres països de la Unió Europea.

Així va néixer Cradiosos Global Protection SL, que aquest any 2024, celebra deu anys de dedicació i compromís marcant la diferència en la resposta davant d'emergències cardíaques.

samaritan cardiosos

Des del principi, l’objectiu principal de l’empresa va estar clar: garantir que qualsevol persona que pateixi una aturada cardíaca rebi una resposta ràpida, efectiva i de qualitat.

La principal premissa amb la que treballa Cardiosos Global és la  d’habilitar espais cardioprotegits, formar persones en Suport Vital Bàsic i ús dels DEA i garantir el correcte funcionament dels DEA mitjançant un manteniment anual.

Cardiosos ofereix també serveis preventius sanitaris en esdeveniments públics i/o privats.

La rapidesa i la qualitat de la resposta, en qualsevol emergència, marquen la diferència entre la vida i la mort. Per això, el nostre compromís és oferir serveis que garanteixen la màxima eficàcia en cada situació.

Fem una breu xerrada amb un dels gerents de la empresa i cofundador de Cradiosos, Pep Méndez per aprofundir alguns aspectes de l’empresa:


- Com va sorgir la idea de crear una empresa de cardioprotecció? Hi havia moltes empreses que es dedicaven a aquest sector fa 10 anys?
A Espanya hi havien moltes empreses que es dedicaven principalment a la venda dels desfibril·ladors. Cardiosos va ser de les primeres empreses a oferir un pla de cardioprotecció a 360º, ocupant-se de subministrar els millors equips, fent un seguiment constant a traves d’un programa de gestió del manteniment dels DEA, formant a part de la població propera a aquests equips DEA i publicitar les ubicacions dels desfibril·ladors a través de la nostre pròpia APP Cardiocity112, la qual disposa actualment de més de 5000 desfibril·ladors introduïts a la seva base de dades.
Aquest factor, junt a la dedicació constant i l’atenció al client, han sigut la clau del nostre èxit.

- Com ha crescut Cardiosos al llarg dels anys?
Durant aquests deu anys, hem tingut el privilegi de veure créixer exponencialment la nostra família d’empleats i de clients.
Ajuntaments, Diputacions, organismes públics i privats, empreses, centres educatius, institucions... han confiat en nosaltres per protegir la salut i la seguretat dels qui els importen. Aquesta confiança és el nostre major honor i ens impulsa a continuar amb la nostra feina.

- Ens pots donar algunes dades?
Cardiosos va començar amb la instal·lació d’uns 300 desfibril·ladors el primer any i a dia d’avui cardioprotegeix més de 350 ajuntaments de tota Catalunya, amb més de 4100 equips DEA instal·lats en diferents espais.

- Ha canviat molt la tecnologia des del començament de l’activitat fa 10 anys?
La tecnologia ha millorat moltíssim fabricant equips més polivalents. Nosaltres, com empresa, hem tingut que anar actualitzant els nostres equips, incorporant-ne de més intuïtius i amb majors prestacions i així seguir estan a l’avantguarda per donar un millor serveis als nostres clients.

- Quina és la característica que destaca Cardiosos de les altres empreses de cardioprotecció que hi han al mercat?
L’atenció personalitzada de cada client, és la característica principal que jo, personalment, destacaria sobre la resta d’empreses del sector. Som líders a Catalunya formant a mes de 4000 persones cada any en el ús del desfibril·lador i primers auxilis i això només es pot fer tenint un equip de professionals al servei dels nostres clients.

- Ens podries dir quin és un dels reptes de Cardiosos a curt termini?
El proper repte de Cardiosos, que s’està tornant una prioritat, és cardioprotegir  totes les escoles de Catalunya que encara no disposin d’un equip desfibril·lador i formar a la totalitat dels equips docents, seguint l’exemple d’Igualada.

- Vols afegir alguna cosa per tancar l’entrevista?
En celebrar aquesta dècada de compromís i èxits volem renovar la nostra responsabilitat de continuar sent líders en la cardioprotecció. Mirem cap al futur, amb el compromís de continuar innovant, creixent i servint a la nostra comunitat amb la mateixa passió i dedicació que ens ha impulsat des del principi.

Volem donar les gràcies a tots els nostres clients, socis i col·laboradors per formar part d'aquest viatge. “Junts, estem salvant vides i creant un món més segur i saludable per a tothom”.

10 anys cardioprotegint el cor de cat 02

llar infants monalcoAmb l'objectiu de promoure la seguretat i el benestar al seu centre educatiu, el Col·legi Monalco ha instal·lat un desfibril·lador 350P.

Per garantir un ús correcte de l'equip de reanimació, s'ha format a la totalitat dels professors tant en primers auxilis com en SVB i utilització del DEA garantint així, una ràpida intervenció en cas d’aturada cardíaca.
Alhora s'ha format l'alumnat de 4t de ESO en primers auxilis bàsics.

El Col·legi Monalco destaca per la seva excel·lència acadèmica i per el seu enfocament en la salut i seguretat del seu entorn. Des de la llar d’infants fins a la secundària, el programa educatiu cobreix totes les etapes del desenvolupament de l'alumnat amb un programa educatiu innovador basat en el mètode Montessori.

La formació en primers auxilis s’ha dut a terme a l’escola, la formació del professorat s'ha adaptat específicament a la reanimació d'infants i adolescents, amb l'ús de ninos de RCP que simulen la constitució física de nadons i menors.
El curs que han dut a terme els alumnes de 4t de ESO està dissenyat específicament per implicar els joves i despertar el seu interès en primers auxilis.

A més del massatge cardíac, el curs inclou la pràctica de la maniobra de Heimlich, un procediment fonamental dels primers auxilis que s'utilitzen per salvar vides en cas de ennuegament.

La col·laboració entre Cardiosos i l'Escola Monalco demostra un compromís amb la seguretat, la salut i l'educació. Aquesta iniciativa prepara el professorat per respondre davant les emergències mèdiques i empodera a tota la comunitat educativa amb les competències necessàries per salvar vides.

 Estem orgullosos d'habilitar nous espais cardioprotegits.

equip svb llar infants monalco

Equip de docents i treballadors del Col·legi Monalco.

curs de extinció d'incendis en industria alimentaria

Cardiosos ha realitzat unes pràctiques operatives a l'empresa Tutichip per comprovar l'assoliment dels coneixements que s'han donat a la majoria del personal, en els diferents cursos formatius duts a terme en dates anteriors, en SVB i ús de desfibril·lador, Primers auxilis i extinció d'incendis bàsic.

equipos primera intervencion

Tutichip es una empresa que es dedica a la producció de snacks fregits d'alta qualitat. Els seus punts forts són la capacitat productiva, la seguretat alimentària, la innovació, la flexibilitat i la sostenibilitat entre altres.

 practiques extinció d'incendis en industria

L'objectiu d'aquestes pràctiques és comprovar l'aptitud dels treballadors envers les diferents tipologies d’emergències en les que es poden trobar  i detectar possibles mancances en seguretat. Alguns d'aquests treballadors formen part dels equips de PRIMERA INTERVENCIÓ de l'empresa.

Les pràctiques s'han plantejat amb un número reduït d’assistents, 4 o 5 persones, per veure els diferents rols que poden agafar quan el personal present és mínim. Cada pràctica ha tingut un objectiu específic i particularitats diferents per resoldre. Els instructors/observadors han vetllat per un òptim resultat de la mateixa.

 

Descripció de les pràctiques:

Abans de començar la formació s’ha fet un recorregut per tota l’empresa amb l’objectiu de localitzar on es troben tots els elements de seguretat i extinció com extintors, BIES, polsador d’emergències, EPIS de seguretat, DEA, portes de seguretat, equips de respiració...
El grup s’ha dividit en dos, un fent pràctiques de primera intervenció i l’altre fent pràctiques recordatòries de primers auxilis, SVB (suport vital bàsic) i ús de DEA.

A cada una de les pràctiques s’ha intentat reconstruir un escenari el més semblant a la realitat.

Els objectius específics de cada exercici han sigut:
n.1: pràctica i extinció fregidora i avís als sistemes d’emergències
n.2: pràctica i extinció del forn/torradora i avís als sistemes d’emergències
n.3: pràctica i extinció simultània d’una fregidora i d’un forn amb l’afegit de que  un treballador desapareix i pateix un ACR

En aquestes pràctiques s’ha treballat amb materials i elements que simulen components reals de l’entorn inclús quan ha estat possible s’ha fet als llocs reals on es desenvolupa l’activitat quotidiana dels empleats.
Els exercicis s’han repetit més d’una vegada i a la primera no s’ha donat cap directiva per avaluar el grau de confiança i coneixement de cada persona i per veure si la situació es resolia correctament.

 Per fer front a l’emergència els equips de primera intervenció tenien al seu abast:
- material EPIS: guants i ulleres
- extintors d’aigua (simulen els de pols química i d’acetat potàssic)
- polsador per si el foc es feia gran i incontrolable
- escales
- telèfon per trucar al 112

Material per simular experiències reals:
- fregidores plenes d’aigua simulant oli cremant
- forn simulant un incendi
- màquines de fum
- BIE de paret (boca d’incendi equipada)

maleta epis abierta ejemplo productos

Un cop acabades les pràctiques s’ha fet un retorn d’experiències entre els treballadors i els dos instructors (bombers professionals) que han supervisat tots els processos per analitzar els punts febles de les accions i aclarir qualsevol mena de dubte.

practiques svb us DEA

Amb el tancament de les pràctiques a Tutichip, es completa un cicle de gairebé sis mesos de formacions integrals en primers auxilis, suport vital bàsic, ús de desfibril·lador i extinció d'incendis.
Aquest compromís de capacitació dels empleats en seguretat per part de l'empresa és un testimoni de la seva dedicació al benestar dels empleats i a la creació d'un entorn laboral segur i preparat per a qualsevol eventualitat.
La inversió en aquests cursos potencia el coneixement i les habilitats dels empleats, demostra la responsabilitat de Tutichip amb la seguretat i el benestar del seu equip humà.

club tiro cardioprotegido desfibriladorEn un pas significatiu cap a la seguretat i el benestar dels seus membres, el Club de Tir de Granollers ha instal·lat recentment un desfibril·lador semiautomàtic Samaritan Heartshine 350P al seu espai.

Aquest equip desfibril·lador està dissenyat per ser utilitzat per personal no sanitari en situacions d'emergència. Una de les seves característiques destacades és la interfície intuïtiva i fàcil d'entendre. Amb instruccions clares i veu en temps real, guia l’usuari a través de cada pas del procés de ressuscitació.
És un DESA que incorpora característiques de seguretat avançades tant per al pacient com per a l'usuari, com la detecció automàtica del ritme cardíac i la capacitat d'administrar una descàrrega només quan sigui necessari, cosa que minimitza el risc de dany al pacient i maximitza les possibilitats de supervivència.

Situat a Canovelles, província de Barcelona, el Club de Tir de Granollers ofereix l'emoció del tir esportiu i també proporciona una varietat de serveis que van des de la formació de tiradors novells fins a esdeveniments esportius d'alt nivell.

El cor del club cau en el compromís de proporcionar un ambient segur i acollidor per als seus membres i visitants. Ofereix programes d'ensenyament per a principiants i entrenaments especialitzats per obtenir la llicència d'armes, destaca com un lloc on la seguretat i l'habilitat van de la mà.

Amb múltiples galeries de tir, inclosa una homologada per a la instrucció d'acadèmies de seguretat i cossos policials, el Club de Tir de Granollers demostra la dedicació a l'excel·lència en la formació i la pràctica del tir esportiu.

A més de les instal·lacions de tir de primer nivell, el club ofereix un ambient social apassionant. Els socis poden gaudir d´un ampli saló menjador amb capacitat per a fins a 180 comensals, equipat amb una zona de descans, biblioteca, televisió i accés a internet. El bar del club és un lloc acollidor per relaxar-se i socialitzar-se després d'una sessió de tir.

En un moviment que destaca la consciència creixent sobre la seguretat cardíaca, el Club de Tir de Granollers s'uneix a altres clubs en la implementació de mesures de cardioprotecció per als seus membres. La instal·lació del desfibril·lador Samaritan Heartshine 350p, proporcionat per Cardiosos Global Protection, demostra el compromís del club amb la seguretat i la salut dels seus usuaris.

Aquesta iniciativa segueix els passos d'altres clubs de tir a la regió, com el que es troba a Igualada (Castellolí), on Cardiosos Global Protection també hi ha instal·lat un desfibril·lador.

Amb aquest esforç, el Club de Tir de Granollers estableix un estàndard a la indústria, assegurant que els seus membres estiguin protegits en tot moment, tant en la línia de tir com fora.

 

Club-Tir-Granollers-entrada.jpgclub-tiro-cardioprotegid.jpgclub-tiro-cardioprotegido-desfibrilador.jpgvitrina-cartel-club-tir.jpg

formacio rcp us desfibrilador institut catalaEn un gest proactiu cap a la seguretat i benestar dels estudiants i la població en general, els instituts de tota Catalunya duen a terme periòdicament formacions intensives en Primers Auxilis i ús de Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) per als joves de 14 i 15 anys, que cursen 4rt d’ESO.

Els instructors de Cardiosos han dissenyat específicament per als joves aquest curs formatiu.

Enfortint Habilitats Vitals

Durant aquest curs, els estudiants adquireixen coneixements essencials en Reanimació Cardiopulmonar (RCP) i el maneig de desfibril·ladors.
Tenen l'oportunitat de desenvolupar habilitats pràctiques que poden ser crucials en situacions d'emergència. Aquest enfocament pràctic permet als joves entendre la importància dels primers auxilis y sentir-se més segurs i capacitats per actuar de manera efectiva en situacions de crisis.

Fomentant la Consciència i la Responsabilitat

La importància de la formació en primers auxilis a les institucions educatives, com l'Institut Mercè Rodoreda a l’Hospitalet de Llobregat, Maristes d’Igualada, o l’Institut Pla de l'Estany, no es pot subestimar.
Aquestes iniciatives fomenten la consciència i la responsabilitat entre els joves. Saber com identificar i respondre adequadament a emergències mèdiques és un coneixement que pot salvar vides i que perdura al llarg del temps.

Els nostres formadors: habilitat per adaptar-se i motivar

La tasca dels instructors no es limita a la transmissió d’informació.
La seva habilitat per adaptar-se a les necessitats dels estudiants i motivar-los és fonamental per a l’èxit d’aquestes formacions. En crear un ambient d'aprenentatge dinàmic i participatiu, inspiren els joves a comprometre’s activament amb el programa del curs i internalitzar les habilitats ensenyades.

Preparant la Generació Futura:

Aquest enfocament proactiu cap a la formació en emergències mèdiques és essencial per preparar la generació futura. Els estudiants adquireixen habilitats valuoses i es converteixen en agents de canvi, difonent la importància de la formació en primers auxilis a les seves comunitats i famílies.
Aquest coneixement és una eina vital per a situacions immediates i contribueix a la creació d'una societat més segura i conscient a llarg termini.

Els instituts de tot el País estan liderant un projecte exemplar en prioritzar la formació en primers auxilis entre els seus estudiants. Aquest compromís amb la seguretat i l'educació integral reflecteix la dedicació de la institució cap al benestar dels seus joves, establint les bases per a un futur on la preparació per a emergències mèdiques sigui una habilitat universal.

 

curs-svb-us-dea-pla-estany-institu.jpgdesfibrilador-samaritan-aivia-in-pla-estany-institut.jpgformacio-institut.jpgformacio-rcp-us-desfibrilador-institut-catala.jpginstitut-cardioprotegit-curs-svb-us-dea.jpginstitut-cardioprotegit-formacio-svb-us-dea.jpg