Reciclatge

Cardiosos ofereix reciclatges dels cursos que imparteix, com el de Suport Vital Bàsic i DEA.

Aquests cursos es van repetint al llarg de l'any per satisfer les necessitats de tots els tècnics ja formats.